Karykatura etyki? Po prostu ABB

Ethisphere Karykatura etyki? Po prostu ABB #milionerzy @millionaire mabbing

10 listopada 2015r., przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe VI Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Magdalena M. Dyrektor w ABB zaprzeczyła by porównywała pracę swoją i moją do panien lekkich obyczajów.

Pięć lat i trzynaście dni później:

23 listopada 2020r., Magdalena M. (wciąż Dyrektor w ABB) zeznała przed Sądem Okręgowym, iż podczas „Przeglądu Biznesu” 24.11.2014r., w obecności Prezesa Zarządu ABB Pawła Ł. oraz Wiceprezesa Zarządu ABB Mirosława M.: 

Tak! Pewnie użyłam, mogłam użyć, czy też użyłam porównania do panien lekkich obyczajów. 

No i nie zapominajmy – w odpowiedzi Prezes Zarządu ABB Paweł Ł. pogratulował Magdalenie M. Dyrektor Dywizji ABB.

Polityka społeczna ABB:

8. Mobbing i postępowanie dyscyplinarne
Należy przeciwstawiać się stosowaniu mentalnego lub fizycznego przymusu, znieważania słownego lub stosowaniu kar cielesnych i kar w postaci ciężkiej pracy; zobowiązujemy się też nie zezwalać na niewłaściwe zachowania, w tym gesty, sposób wysławiania się i kontakt fizyczny, które mają charakter seksualny, wiążą się z represjami, groźbami, przemocą albo wyzyskiem.
Należy także opracować i utrzymać sprawiedliwe procedury rozpatrywania skarg pracowników oraz procedury postępowania dyscyplinarnego.
 Stan, jak panna lekkich obyczajów, podobno