1000 dni i więcej, standardy ABB w praktyce

6 Marca 2015 r. wysłałem do Centrali ABB, na adres specjalnej komórki zajmującej się m.in. etyką pracy email, który zatytułowałem „Doubts”.

Podzieliłem się w nim wątpliwościami na temat praktycznego stosowania pojęcia etyka w  (w tym przez top management) a dotyczące takich zachowań jak: upokarzanie, obrażanie, groźby, …

Otrzymałem odpowiedź:

 From: Ethics Contact
Sent: Friday, March 6, 2015 10:37 AM
To: Stanislaw <stanislaw…@….com>
Subject: RE: Doubts -15-03-0012

 Dear Stanislaw,

 This message is to confirm receipt of your report. This matter has been recorded under -15-03-0012 and referred to Regional Human Resources Manager Volker S… Mr. S… will be in contact with you at the earliest opportunity. Thank you for your patience.

 Best regards,
 Group Integrity

1000 dni … i więcej samotnego czekania – wystarczy! Zapraszam Państwa do wspólnego czekania na kontakt Pana Volker – licznik: Czekając na Pana Volker.

#ungc, #mabbingcom, #ABB, #abbstandards, #abbpractices