Pracownicy jak panny lekkich obyczajów – rzeczywistość ABB

Niemal trzecia godzina spotkania – „Przegląd biznesu dywizji ”

Udział biorą: Prezes zarządu  Paweł Ł., Vice-prezes zarządu dyrektor finansowy  Mirosław M., dyrektor dywizji Magdalena M. i kilku managerów jej podległych.

Przy głosie dyrektor dywizji  Magdalena M.:

…My, ja mówię, kiedyś użyłam takiego słowa, którego tutaj nie użyję natomiast właśnie, po jakimś spotkaniu Panowie się smucili, że kontrakt wygrała P… a nie S…  i w związku z tym ileś milionów poszło –  to ja się uśmiechałam bo mnie tam wszystko jedno kto wygrał bo ja i tak będę miała zamówienia zresztą z P… i z N…  współpracujemy no i tak mówię, że my trochę jak takie panny lekkich obyczajów się zachowujemy, że z każdym . Ha ha ha.

W odpowiedzi głos zabrał Prezes zarządu  Paweł Ł.: …

Jakiej odpowiedzi na wypowiedź Magdaleny M. udzielił Prezes zarządu  Paweł Ł.? Ankieta „jak panny lekkich obyczajów”

Wyniki ankiety.

Konkurs:

Jak uważasz drogi czytelniku, jakie słowo miała na myśli dyrektor dywizji  Magdalena M. mówiąc:

…”kiedyś użyłam takiego słowa, którego tutaj nie użyję” zaproponuj

#ungc, #mabbingcom, #ABB, #abbstandards, #abbpractices