Wyniki ankiety: „Jak panny lekkich obyczajów” – reakcja Prezesa Pana Pawła Ł.

Krótkie przypomnienie:

Spotkanie – „Przegląd biznesu dywizji ”. Udział biorą: Prezes zarządu  Paweł Ł., Vice-prezes zarządu dyrektor finansowy  Mirosław M., dyrektor dywizji Magdalena M. i kilku managerów jej podległych.

Przy głosie dyrektor dywizji  Magdalena M.:

… współpracujemy no i tak mówię, że my trochę jak takie panny lekkich obyczajów się zachowujemy, że z każdym . Ha ha ha.

Na co odpowiada, wyraźnie zadowolony, CEO ABB Pan Paweł Ł.:

Dokładnie. Bardzo dobrze!