Ocena roczna – „dobre praktyki” w ABB, next level

W wielu koncernach, jak co roku, podsumowaniem wyników i zadań jest ocena roczna.

W ABB obowiązywała skala ocen 1- 4 przy czym 4 to najwyższa nota. W roku 2014 za rok poprzedni otrzymałem 4, najwyższą.

W 2015r. przełożona, dyrektor dywizji Magdalena M. zaproponowała mi ocenę 3.

Na moja prośbę o powody przyznania takiej noty nie była wstanie wskazać rzetelnych argumentów ani przykładów. Odmówiłem podpisania oceny argumentując, iż trudno mi się zgodzić z czymś co nie wiem na jakiej zostało wydane podstawie. Teoretycznie – nawet gdyby była prawdziwa i winienem coś poprawić w przyszłości nie wiedziałbym co. Zaproponowałem by odbyła się druga tura i uczestniczył w niej dyrektor HR.

Niedługo potem odbyłem rozmowę z dyr. Hr Jerzym C., którą potem w liście do niego nazwałem „wychowawczą” której fragmenty opisuję m.in. tu, tu i tu podczas, której oświadczył mi on, że na miejscu dyrektor dywizji postawiłby mi ocenę 2.

Dyrektor Dywizji Magdalena M. zaprasza mnie na rozmowę o bieżących wynikach, po czym przeprowadza ze mną kolejną … ocenę roczną (bez obecności dyr. HR) proponując mi tym razem ocenę 2 (brzmi znajomo?) ponownie nie używając przykładów i argumentów.

Na pytanie dlaczego rozmowa odbywa się pod pretekstem spotkania w sprawach bieżących nie udziela mi odpowiedzi. Na pytanie dlaczego tak szybko zmienia zdanie (z 3 na 2) wyraźnie ma problem z logiczną argumentacją. Gdy pytam dlaczego przy pierwszym podejściu nie proponowała mi 2 twierdzi, iż nie miała wówczas dodatkowych informacji – jakich? Nie wiadomo. Odmawiam ponownie, w systemie elektronicznym 19  marca wpisuję, iż nie akceptuję oceny i zachowań o charakterze mobbingu.

23 marca dostaję wypowiedzenie – utrata zaufania.

Prawdziwie światowe standardy etyczne.

ABB i United Nations Global Compact – Gratuluję!

Stan

#mabbingcom, #ABB, #abbstandards, #abbpractices