Apel do Pana Ulricha S. CEO ABB – pobudka!

Kilkukrotnie – bezpośrednio (via email) i pośrednio (poprzez „Ethics Department” in ABB) pisałem do CEO ABB Pana Ulricha S., informując między innymi, o:

– porównywaniu pracowników do panien lekkich obyczajów,

– haniebnej reakcji CEO ABB Pawła Ł.,

– „standardach HR” Jerzego C., certyfikowanego managera, dyrektora HR w ABB

GWARANTUJĄC, iż dostarczę DOWODY.

Bez skutku.

Postulując o odwagę, dedykuję Panu Ulrich S. CEO ABB  słowa Pana Scotta Stringer z wywiadu w CNBC, mówiący o FB, ale dotyczący tego samego problemu – ETYKI:

…”And step up and tell the story, and explain the problems. Do not go silent, do not think this is going to go away.”…*

To jednocześnie mój apel by zajął się w końcu problemem etyki w ABB.

Stan

PS. Let’s write the future.

*Źródło: CNBC

#ABB, #mabbingcom, #abbstandards, #abbpractices, #scottstringer